Fixtures & Results

กรกฎาคม 2017

02 อาทิตย์ - 16:00
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (บี) VSนนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report

มิถุนายน 2017

24 เสาร์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี3-0 ปทุมธานียูไนเต็ด
Match Report
17 เสาร์ - 17:30
หัวหินซิตี้ วานา นาวา หัวหิน ซิตี้0-1นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report

พฤษภาคม 2017

28 อาทิตย์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี2-1 ลูกอีสานเอฟซี
Match Report
21 อาทิตย์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี1-3 สุพรรณบุรีเอฟซี (บี)
Match Report
14 อาทิตย์ - 17:00
อัสสัมชัญยูไนเต็ด อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด2-1นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report
07 อาทิตย์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี0-1บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด
Match Report

เมษายน 2017

30 อาทิตย์ - 18:00
สพล.สมุทรสาครยูไนเต็ด สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด2-1นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report
08 เสาร์ - 18:00
เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด2-0นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report
01 เสาร์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี4-1 ราชบุรีเอฟซี บี
Match Report

มีนาคม 2017

25 เสาร์ - 16:00
ปทุมธานียูไนเต็ด 1-3นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report
19 อาทิตย์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี2-0วานา นาวา หัวหิน ซิตี้ วานา นาวา หัวหิน ซิตี้
Match Report
12 อาทิตย์ - 16:00
LOOK E-SAN FC 1-1นนทบุรี เอฟซี NONTHABURI FC
Match Report
05 อาทิตย์ - 16:00
SUPHANBURI FC 5-0นนทบุรี เอฟซี NONTHABURI FC
Match Report
01 พุธ - 15:30
PATTINI FC 1-0นนทบุรี เอฟซี NONTHABURI FC
Match Report

กุมภาพันธ์ 2017

26 อาทิตย์ - 18:00
NONTHABURI FC นนทบุรี เอฟซี0-0อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ASSUMPTION UTD
Match Report
18 เสาร์ - 18:00
บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์3-1นนทบุรี เอฟซี นนทบุรีเอฟซี
Match Report
11 เสาร์ - 18:00
นนทบุรีเอฟซี นนทบุรี เอฟซี1-1สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด ไอพีอี สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
Match Report

มกราคม 2017

26 พฤหัส - 16:00
NONTHABURI FC นนทบุรี เอฟซี3-2 PTU PATHUNTHANI FC
Match Report
22 อาทิตย์ - 16:00
NONTHABURI FC นนทบุรี เอฟซี4-5 SAMUTPRAKAN FC
Match Report